DUYURULAR

GENEL DUYURU // Cosme - Türkiye Projesi Kobi'ler İçin İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri Çalıştayı
( 01 Nisan 2021 Perşembe )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, COSME-Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilen KOSGEB’in, ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlayacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; COSME Programı kapsamında farkındalık oluşturma, bilgilendirme çalışmaları yürütme, bilgilendirme, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programının, 3.2. no'lu faaliyeti olan "AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşımla ilgili Kapasitesinin Geliştirilmesi" kapsamında "COSME Türkiye-Enhancing Coordination and Promotion of the COSME Programme and Capacity Building for SME Support Infrastructure" konulu projenin yürütüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede Proje kapsamında, 06 Nisan 2021 tarihinde "KOBİ'ler için İhracat ve Dış Ticaret Süreçleri" çalıştayının online olarak düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu çalıştaya katılmayı arzu eden üyelerimizin https://cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yaptırmaları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter