DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // İhracat Ana Planı (Sektör- Ürün Hedef Pazarlar ve Politika Önerileri)
( 28 Haziran 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, “Yeni Ekonomik Program” kapsamında Ticaret Bakanlığı’nca İhracat Ana Planı’nın hazırlandığı ve çalışmaların da yürütülmekte olduğu ifade edilmektedir. Anılan plan kapsamında hedef ülke-potansiyel ürün yaklaşımının da gözetilerek ihracat politikası araçlarının etkinleştirilmesine yönelik olarak bir yol haritasının ortaya konulması planlandığı belirtilmektedir.

  Bu kapsamda, bağlantıda sunulan tabloda yer alan sektör ve ürünler hakkında hedef pazarlar, güçlü olduğumuz ülkelere ilaveten pazar payımızı artırabileceğimiz yeni ülkeler başlığı ile ürünün ihracatını artırabilmek için politika önerileri başlığıyla ilgili olarak sektörlerimizin görüş ve önerilerinin tabloya işlenerek TİM’e iletilmek üzere 1 Temmuz 2019 Pazartesi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ticaret Bakanlığı’ndan alınana yazıya ulaşmak için tıklayınız
Potansiyel ürünler ve öneriler tablosuna ulaşmak için tıklayınız