DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Devlet Destekleri // 2008/2 Sayılı Tebliğe İlişkin UUE Genelgesi Değişikliği Hk.
( 09 Ocak 2019 Çarşamba )

 

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 08.01.2019 tarihli yazıda; 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul Esaslarına Ait Genelgede, 02.01.2019 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Söz konusu Genelgede bahsi geçen önemli üç değişiklik aşağıdaki gibidir:

1) 7 nci maddenin birinci fıkrası gereğince; şirketler, Tebliğ’in 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere, proje başvuru formu ve eki belgelerle, Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuru yapacaklardır.

2) 14 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince; Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi İzleme ve Değerlendirme Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine iletileceklerdir.

3) Mezkur Tebliğ’in 10 uncu maddesi uyarınca destek süresinin uzatılması talebi bulunan şirketler, Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Başvuru Formunu Bakanlığa iletilmek üzere üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ileteceklerdir. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde destek süresi 2 (iki) yıl uzatılan şirketler, ilgili Formda belirtilen bütçe limitleri ve projeye ilişkin diğer hususlara yönelik ilave 1 (bir) revizyon başvurusunda bulunabileceklerdir.

Söz konusu Uygulama Usul Esaslarına, Değişiklik Tablosuna ve Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Süre Uzatımı Formuna aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilirsiniz.

Ekler:

1. Uygulama Usul ve Esaslarına Ait Genelge

2. Karşılaştırma Tablosu

3. Süre Uzatımı Formu

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Esin Karatas