DUYURULAR

GENEL DUYURU // Rekabet Avantajı-ABD Section 232
( 11 Temmuz 2018 Çarşamba )

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Section 232 soruşturması kapsamında çelik ithalatına getirilen ilave %25 oranında vergi uygulamasından Avustralya’nın tam muaf, Güney Kore, Arjantin ve Brezilya’nın bir kota kapsamında muaf tutulduğu, alüminyum ithalatına getirilen ilave %10 oranında vergi uygulamasından ise Avustralya’nın tam muaf, Arjantin bir kota kapsamında muaf tutulduğu iletilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu önlemlerin ülkemiz dahil birçok ülke tarafından özünde bir korunma önlemi olarak görüldüğü, bu sebeple Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması (Anlaşma) kapsamında ABD’den istişare talep edildiği, ancak ABD tarafının söz konusu önlemlerin korunma önlemi olmadığı gerekçesiyle söz konusu istişare taleplerini reddettiği belirtilmiştir. Söz konusu Anlaşma’nın, istişarelerden bir sonuç alınmaması halinde “esaslı bir menfaati” bulunan ülkeler tarafından söz konusu önlemlere eşdeğer bir karşı önlem alınmasına cevaz vermesi sebebiyle, ülkemiz dışında, Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika ve Rusya tarafından ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatında aldığı önlemlere karşı bir önlem alınacağına ilişkin bildirimler DT֒ye yapıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, ülkemizce 22 kalem üründe alınan karşı önlem 25/6/2018 tarihli ve 30459 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması”na Dair 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup, diğer ülkelerce resmi olarak açıklanan karşı önleme tabi olacak ürünlere ilişkin listelere aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşılabilmekte olup, bahse konu önlemlerin ülkemiz açısından rekabet avantajı yaratabileceği hususu önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur.  

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

Avrupa Birliği Karşı Önlem Listesine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Çin Halk Cumhuriyeti Karşı Önlem Listesine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Hindistan Karşı Önlem Listesine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Kanada Karşı Önlem Listesine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Meksika Karşı Önlem Listesine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Amerikan Metal Üreticileri ve Kullanıcıları Koalisyonu Tarafından Yayımlanan Özet Tabloya Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik