DUYURULAR

GENEL DUYURU // Panama TTM Ön Talep Toplanması
( 10 Haziran 2019 Pazartesi )

Türkiye Ticaret Merkezleri A.Ş. (TTM)’den alınan bir yazıda, Türkiye’nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezi Projeleri, B.A.E/Dubai, A.B.D/New York ve İngiltere/Londra’da 8 farklı sektörde faaliyete geçirildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, ihracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen Türkiye Ticaret Merkezlerinin; sektörlerin taleplerine yönelik olarak potansiyel gördükleri ülkelerde projelendirildiği, bu bağlamda A.B.D/New York’ta Deri, Halı, Hazır Giyim, Ev Tekstili ve İş Kontratları; B.A.E/Dubai’de Bilişim; İngiltere/Londra’da Bilişim ve Seramik sektörlerinin talepleri doğrultusunda Merkezlerin yapılandırıldığı, gelecek dönem projeleri arasında B.A.E/Dubai-Mobilya, Japonya/Tokyo-Gıda, A.B.D/San Francisco-Bilişim sektörleri talepleri doğrultusunda Türkiye Ticaret Merkezleri açılmasının planlandığı ifade edilmiştir.

Aynı yazıda devamla, TTM projelerinin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşılmasında katkı sağlanması, ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması ve Panama’daki Kolon Serbest Bölgesi’nde, Orta Amerika, Karayipler ve Güney Amerika’ya yapılan ihracatımızı arttırılabilmesi adına “Panama’da bölgeye yönelik bir Türkiye Ticaret Merkezi açılması” nın değerlendirildiği belirtilmekte olup, Panama’ da açılması planlanan ve bölgeye yapılan ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak olan TTM için katılımcı firma ön talep ve başvuruları alınacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, Panama’da açılması planlanan TTM için başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin ön taleplerini TTM A.Ş’ye gönderilmek üzere 12 Haziran 2019 tarihine kadar tarim1@eib.org.tr adresine iletmeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt