DUYURULAR

GENEL DUYURU // Sabit Kur Uygulaması
( 28 Haziran 2019 Cuma )

TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi’nin 5.4 maddesi gereğince; 20.12.2018 tarih ve L/2018-3 sıra no.lu 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Genelgenin III. maddesinde belirtilen, TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi ile eki Genelgelerde belirtilen tüm liman hizmetlerine ait ücretler için 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasını kapsayan döneme ait, 1 ABD Doları karşılığı 5.50 TL üzerinden sabit kur uygulamasının, 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter