DUYURULAR

GENEL DUYURU // Konteyner Yüklemeleri Hk.
( 03 Eylül 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; blok mermer taşınması esnasında konteynerlerde hasar oluştuğu iddiası ile ilave ücret talep edildiği, konteynerlerin kötü kullanıldığı ve kirletildiği öne sürülerek acentelerin yurt dışı kolları tarafından firmalara ceza kesildiği bildirilmektedir.

Söz konusu sorunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na iletildiği ve Bakanlıktan alınan cevabın; blok mermer ihracatı süreçlerinde mermer taşınması esnasında konteynerlerde oluşan hasarlar ve temiz olmayan konteynerler nedeniyle ürünlerin teslim edildiği limanlarda cezai müeyyide uygulanması konusunun Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce incelendiği belirtilmiştir.

Aynı yazıda devamla yük taşıma birimlerinin paketlenmesi için uygulama kodunun (CTU Kodu), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayımlanan yük taşıma biriminin (konteyner vb.) taşıma zincirinde görev alan aktörleri için konteynerlerdeki yükün emniyetli bağlanması ve istiflenmesi ile nihai tüketicisine emniyetli ulaştırılması amacıyla birçok emniyete alma bilgilerini içerdiği ve bahse konu kodun IMO nezdinde ve ülkemizde zorunlu olmadığı dile getirilmektedir.

Bununla birlikte kodun uygulanması ile ilgili görev ve sorunluluğun Genel Müdürlüklerinde olduğu, konu ile ilgili çalışmaların başlatılarak konteynerleri yükleyenlerin (paketleme, istifleme ve bağlama) yükleme güvenliği eğitimi almalarının 1 Kasım 2019 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirildiği, bu kapsamda 23 – 25 Ağustos tarihlerinde CTU Kod Eğiticileri Eğitim Seminerinin gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca CTU Kod Kural 4.2.1 uyarınca, taşımaya sunulan konteynerlerin, taşımaya uygun hasarsız ve tüm muayenelerinin yapılmasının CTU Operatörü sorunluluğunda olduğu, yükleme yapacak ihracatçıya veya nakliyeciye bu özelliklere haiz konteyner verilmesinin, ihracatçının yükleme yapmadan önce kendisine taşıma için gönderilen konteynerin sağlam, yüklemeye uygun ve periyodik muayenelerinin yapılmış olması gerektiği ve bu şartları karşılamayan konteynerlerin yüklenerek taşımaya sunulmaması gerektiği ifade edilmiştir.

İhracatçıya CTU operatörü tarafından gönderilen konteynerde yapısal bir hasar veya genel koşullarında uygunsuzluğun (emniyet onay sertifikası eksikliği, muayene tarihinin geçmesi, kapılarının kapanmaması, işaretlenmesine eksiklik vb.) ihracatçı tarafından tespit edilmesi halinde bu durumun ihracatçı tarafından bir hasar/durum tespit tutanağı ile kayıt altına alınmasının ve CTU operatörüne bildirilmesinin gerektiği, CTU operatörünün söz konusu konteyner ile taşıma yapılmasına ısrar etmesi halinde piyasa koşulları dikkate alınarak konteynerin yüklenerek taşımaya sunulabileceği, emniyeti zafiyete düşürecek şekilde bir hasarın veya eksikliğin konteynerde bulunması durumunda can, mal ve çevre emniyetinin tehlikeye atılacağının göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Varış limanında ihracatçıya cezai yaptırım uygulanması durumunda ise ihracatçının hasar tutanağını ve CTU operatörünü zamanında konteynerlerin değiştirilmesi hususunda bilgilendirdiğini kanıt göstererek uygulanan cezayı CTU operatöründen talep edebileceği ve gerekli yasal haklarını kullanabileceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan ülkemizdeki mermer blok yüklemelerinde, gerekli emniyete alma kurallarının uygulanmasında sıkıntılar yaşandığının Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilen kıyı tesisi denetimlerinde gözlemlendiği, konteynerin yapısal olarak iyi kondisyonda olsa dahi emniyetli bağlama yapılmaması durumunda blok mermer yükünün konteynere ve hatta diğer yüklere zarar vermesinin olası olduğu ve bu itibarla, konunun yukarıdaki bilgiler ışığında Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü çalışma alanında bulunmasından dolayı taleplerin görüş amaçlı olmak yerine muhatap talebinin direk olarak değerlendirme yapılması için Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğüne yönlendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman