DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // Destek Başvuru Dosyalarının Elektronik İmza İle İmzalanması HK. "ÖNEMLİDİR"
( 05 Haziran 2018 Salı )


İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlarda son dönemde yapılan değişikliklerle; “İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri (İBGS)/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık Kayıtlı E-posta (KEP) adresine iletilmesi” ve “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması” düzenlemesi getirilmiştir.

Bununla birlikte, bahse konu düzenleme kapsamında, e-imza ile başvuruların usulüne uygun iletilmesi konusunda uygulamada sistemsel teknik sorunlar yaşandığı gözlemlenmiştir.

Söz konusu sorunların ortadan kaldırılması için, Genel Sekreterliğimizin proaktif yaklaşımın sonucu, www.eib.org.tr ve www.mikroegitim.org adreslerinden ulaşabileceğiniz bir portal üzerinden yazılım kullanım hakkı üyelerimize ücretsiz olarak sunulmuştur. Bu portal ile destek başvuru dosyaları, karmaşık ve ücretli yazılımlara ihtiyaç duymadan çok daha kolay ve hızlı bir şekilde elektronik imza ile imzalanabilecektir. Ayrıca, bu portal ile imzalanan dosyalar zaman damgalı ve kalıcı elektronik imza yöntemi ile imzalanmış olacaktır.

Elektronik imza ile imzaladığınız devlet yardımları destek başvuru dosyalarınıza ilişkin pdf dosyalarını, firmanıza ait KEP adresinden eib@hs01.kep.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Başvurunuzun değerlendirilmeye alınabilmesi için e-imzalı başvuru dosyasını içeren eklentinin başvuru sahibi firmanın KEP adresi üzerinden (….@hs..kep.tr formatında) başvuru mercii kurumun evrak kaydına destek başvuru süresi içerisinde alınması gerekmektedir. Bu nedenle KEP üzerinden süresi içerisinde gönderimde mağduriyetlerin oluşmaması için destek başvuru tarihlerinin son günü hesaplanırken KEP ile gönderimin yapıldığı süre ile başvuru merciinin evrak kaydına alındığı süre için opsiyon bırakılmasında fayda görülmektedir.

İlgili portalın kullanımı ile ilgili sunuma ulaşabilmek için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

  

Kemal COŞKUN

Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Demir