DUYURULAR

GENEL DUYURU // Venezuela'ya Yönelik ABD Yaptırımları
( 30 Mayıs 2018 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; 21 Mayıs 2018 tarihinde Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığı tarafından Venezuela ile ilgili bazı işlemleri yasaklayan bir örneği ekte yer alan Başkanlık Kararı'nın yayımlandığı ifade edilmektedir.

Kararda aşağıdaki tüm işlemlerin yasaklandığı belirtilmiştir:

· Alacak hesapları da dâhil, Venezuela Hükümetinin borçlarının satın alınması,

· Alacak hesapları da dâhil, bu kararın uygulamaya girmesinden itibaren, Venezuela Hükümetine ait herhangi bir borcun teminat olarak gösterilmesi,
· %50 veya daha fazla oranda Venezuela Hükümeti mülkiyetinde bulunan bir varlığın (tahvil, senet, mülk vb.) Venezuela Hükümeti borcuna karşılık teminat olarak kullanılması (satış, transfer vb.)

Yazıda devamla, ABD ve Avrupa Birliği'nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte: ABD yaptırımlarının sınır aşan etkiye sahip olması nedeniyle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşların dolaylı olarak yaptıranlardan etkilenme olasılığı bulunduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Başkanlık kararına ulaşmak için tıklayınız