DUYURULAR

GENEL DUYURU // Destek Başvurularının E-imza ile İletilmesi
( 30 Mayıs 2018 Çarşamba )

Bilindiği üzere, Ekonomi Bakanlığınca yürütülen Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlarda son dönemde yapılan değişikliklerle; destek ve harcama başvurularına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İhracatçı Birlikleri/Bakanlık KEP adresine iletilmesi ve “KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması” düzenlemesi getirilmiştir.

Birliklerimizce, bahse konu düzenleme kapsamında e-imza ile yapılan başvuruların usulüne uygun iletilmesi konusunda firmalarımızın teknik aksaklıklar yaşadığı gözlenmiştir. Bu aksaklıkların en aza indirilmesi amacıyla, üyelerimizin destek başvurularını hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, internet sayfamız aracılığıyla ulaşılabilecek bir portal üzerinden ücretsiz başvuru hizmeti sunulacaktır.

Ülkemizde ilk olarak sadece Birliklerimizce sunulacak bu hizmet sayesinde;

· Zaman damgalı ve kalıcı elektronik imza yöntemi ile elektronik imzalarınızın asgari 10 yıl yasal geçerliliği sağlanacak,
· Ek bir yazılım satın almanıza gerek kalmadan ve uzun dönem imza maliyeti olmadan doğru ve geçerli imza atılabilecek,
· İlave yazılım kurulumuna gerek kalmadan basit bir internet sitesi arayüzü ile destek başvuru dosyaları kolay ve hızlı imzalanabilecek,
· Bilgisayarınızda kurulu olan işletim sistemi, işletim sisteminin platformu, java sürümü gibi unsurlarda değişiklik/ayarlama yapılmasına gerek kalmayacak ve bu sayede bilgisayarınızda kurulu olan diğer programların çalışması aksamayacaktır.

Bu çerçevede, bahse konu portalın kullanımına ilişkin teknik detayların anlatılacağı Bilgilendirme Toplantısı 04 Haziran 2018 Pazartesi günü 10:00’da EİB 7. Kat Konferans Salonunda düzenlenecektir. Toplantıya katılabilmek için aşağıda yer alan bağlantı üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Online Kayıt Formuna ulaşmak için tıklayınız