DUYURULAR

GENEL DUYURU // Hususi Damgalı Pasaport- DTSŞ Aracılığı ile İhracat Yapan Firmalar Hk.
( 15 Ocak 2020 Çarşamba )

Sayın üyemiz,
Bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmalar resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Bakanlığımızca belirlenip hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmektedir.
Bu kapsamda, konuya ilişkin Ticaret Bakanlığına intikal ettirilen talepler göz önünde bulundurularak, 31/5/2017 tarihli ve 3126 sayılı Bakanlık Makamı Oluruyla dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firmaların da hususi damgalı pasaport hakkından faydalanmaları sağlanmış; bu haktan faydalanmak için ihracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının DTSŞ'ler tarafından yeminli mali müşavir tasdikli olarak her yılın 15 Şubat tarihine kadar İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) bildirilmesi önem arz etmektedir .
DTSŞ tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak Ticaret Bakanlığı’na beyan edilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, 2017-2018-2019 yıllarına ilişkin olarak hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış DTSŞ’niz aracılığıyla (Yalnızca Anılan Statüye haiz olunan dönem ile ilgili olarak) ihracat yapan firmalar listesinin 10 Şubat 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeniz hususu önem arz etmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol

-- DTSŞ Dilekçe örneği_00010681.pdf
-- DTSŞ TABLO_00010682.pdf