DUYURULAR

MEVZUAT // Hızlı Kargo Mevzuat Değişikliği
( 23 Temmuz 2019 Salı )

23 Temmuz 2019 tarihli (bugünkü) Resmi Gazete’de, Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Bu Tebliğ ile;

- Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri listesinde “Halkalı Gümrük Müdürlüğü” ibaresi “Muratbey Gümrük Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş,

- “Aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.” ifadesi “Aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.” şeklinde güncellenmiştir. Bu değişiklikle, hızlı kargo yoluyla en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın ithal edilebilmesi yönündeki sınırlama, tüzel kişiler (şirketler) için kaldırılmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter