DUYURULAR

GENEL DUYURU // Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin Hususi Damgalı Pasaport Başvuruları Hk.
( 04 Ocak 2019 Cuma )

Sayın üyemiz,

Bilindiği üzere, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) aracılığıyla ihracat yapan firma yetkililerine hususi damgalı pasaport verilebilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı’na intikal eden taleplerin olumlu değerlendirildiği ifade edilerek, konuya ilişkin başvurularda izlenecek yol tarafınıza duyurulmuştu.

DTSŞ’ler tarafından ihracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak beyan edilmesi şartıyla DTSŞ aracılığıyla yapılan ihracatın da firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu bildirimlerin her yılın 15 Şubat tarihine kadar üyesi bulunan Genel Sekreterliklere yapılması gerektiği ifade edilmiş olup, DTSŞ’ler tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise, gerekli işlemlerin tekemmül ettirilebilmesini teminen bu durumun DTSŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak Ticaret Bakanlığı’na beyan edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Bu itibarla, 2016-2017-2018 yıllarına ilişkin olarak hazırlanacak Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanmış DTSŞ’niz aracılığıyla (Yalnızca Anılan Statüye haiz olunan dönem ile ilgili olarak) ihracat yapan firmalar listesinin 08 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeniz hususu önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunulur

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

Ek: Birlik dilekçe örneği  DTSŞ Aracılığı İle İhracat Yapan Firma Tablosu

Ayrıntılı Bilgi İçin: Adnan Akyol

-- 2019 DTSS tablo ve dilece_00009891.pdf