DUYURULAR

MEVZUAT // Yatırım Teşviklerine İlişkin Değişiklikler
( 25 Haziran 2018 Pazartesi )

22/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11816 ve 2018/11930 numaralı Kararlar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu kararlara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180622-20.pdf ve http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180622-13.pdf adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Karar değişikliklerine ilişkin TİM tarafından hazırlanan özete ulaşmak için tıklayınız