DUYURULAR

DEVLET DESTEKLERİ // İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hk. "ÖNEMLİDİR"
( 29 Kasım 2018 Perşembe )

12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca; “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak İhracat Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesi gerektiği ile
ihracata yönelik devlet yardımları destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları için harcama belgelerini bu hususlara uygun olarak yapması önem arz ettiği 18 Ekim 2018 tarihli duyurumuz ile bildirilmiştir.

Konu ile İlgili olarak Ticaret Bakanlığından 28 Kasım 2018 tarihinde alınan yazıda; 06 Ekim 2018 ve 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”ler kapsamında hangi sözleşmelerin döviz cinsinden kararlaştırılamayacağının yer aldığı, ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için ilgili Resmi Gazetelere ulaşmak için lütfen tıklayınız

Bilgilerinize sunulur.

 

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı
Ayrıntılı Bilgi İçin: İlhan Uncu