DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Ulusal Yeterlilikler Hk.
( 27 Ocak 2021 Çarşamba )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; temel görevi “Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerinin hazırlanması amacıyla Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasının yetkilendirildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda, 5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncellendiği, bu kapsamda Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanan Bitim İşleri Operatörü(Seviye 3-4), Boyama Operatörü (Seviye 3), Ön Terbiye Operatörü(Seviye 3-4)mesleklerine yönelik olarak revize taslak meslek standartlarının hazırlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, taslak meslek standartlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerin 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar mevzuat@tim.org.tr adresine gönderilmesi talep edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ulusal Yeterlilik Formuna Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman