DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Fas Tarafından MFN Oranlarının Yükseltilmesi ve Türkiye Menşeli Tekstil ve Hazır Giyim Ürünleri
( 13 Ocak 2021 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17’nci maddesine göre, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının %90’ı oranında kesin korunma önleminin Fas tarafından yürürlüğe konulmuş olduğu ifade edilmektedir.

Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi’nin internet sitesinde yayımlanan 29 Aralık 2020 tarihli ve 6128/211 sayılı sirkülerde özetle, 18 Aralık 2020 ve 6944-Bis Sayılı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan “2021 Yılı Finans Kanunu” uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında %10 ve %17.5 oranlarına tabi olan bazı tekstil ürünleri için ithalat vergisinin %40’a yükseltilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Dolayısıyla Türkiye’den ithali gerçekleşen ve %10 ve %17.5 oranlarına tabi olan söz konusu ürünlere karşı uygulanan verginin 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren %40 ithalat vergi oranı baz alınarak hesaplanacağı, ekte yer alan sirkülerin I. ekinde Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ilgili ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş listesine yer verildiği hususları yer almaktadır. Söz konusu sirkülerin II. ekinde de ilave vergi uygulamasından hariç tutulmuş ürün listesine yer verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Gümrük sirküleri ve eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Dilek Öztürk