DUYURULAR

TOPLANTI // Malezya / Anti-Damping
( 13 Mayıs 2019 Pazartesi )

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7228.10, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 26 Nisan 2019 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlattığı ifade edilmekte olup, “Soru Formu”, Şikâyetin Gizli Olmayan Özeti” ve “Açılış Bildirimi” e-posta ile Genel Sekreterliğimize iletilmiştir.

Anılan açılış bildiriminin incelenmesinden anlaşılabileceği üzere, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilgili taraf olan ihracatçılarımızın Bakanlık tarafından gönderilen soru formunu yanıtlayabilecekleri ve tüm ilgili tarafların olası görüşlerini Bakanlığa sunabilecekleri belirtilmektedir.

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelemesinde fayda görülmektedir.

Aynı yazıda, bahse konu soruşturmaya ilişkin 14 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:30’da Ticaret Bakanlığı 7. Kat Toplantı Salonu’nda bir bilgilendirme (anti-damping soruşturmalarının genel mahiyeti ve bahse konu soruşturmanın genel hatları, Bakanlık tarafından yapılacaklar, firmalarca yapılmasında fayda görülen hususlar) toplantısının yapılacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: İlayda Bedir