DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Mısır Korunma Önlemi Soruşturması
( 30 Ekim 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiye istinaden, Mısır tarafından “demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller” (7207 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ve “inşaat demiri” (7213 ve 7214 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 28 Mart 2019 tarihinde başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında 11 Ekim 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi’ne yapılan bildirim ve önlem teklifinin ardından Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın 12 Ekim 2019 tarihli Mısır Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 2019/907 sayılı Kararı ile nihai önlemin anılan tarihten itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiş bulunduğu bilgisi iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik