DUYURULAR

MEVZUAT // Mevzuat Değişiklikleri
( 03 Aralık 2019 Salı )

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıya istinaden, aşağıda maddeler halinde sunulan mevzuat değişikliklerinin yapıldığı iletilmiştir.

1. Rusya ve Ukrayna menşeli demir veya çelikten mamul dikişsiz borular ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulanması hakkında 2018/1469/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2019/1295/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesinin 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

2. ÇHC menşeli ütü masaları ithalatına karşı nihai anti-damping vergisi uygulamasına dair 2019/1662/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 2 Ekim 2019 tarihli ve L 252 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Vekili

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik