DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Avustralya İnşaat Demiri
( 29 Nisan 2019 Pazartesi )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Avustralya Anti-Damping Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90, 7228.60.10 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı 16 Kasım 2018 tarihinde başlatılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları kapsamında, 18 Nisan 2019 tarihinde nihai karara esas oluşturacak bulgular raporu yayımlandığı iletilmiştir.

Yazıda devamla, söz konusu raporda, tüm firmalar için negatif damping marjları ile ihmal edilebilir seviyede sübvansiyon marjlarının hesaplandığı, bu sebeple ülkemizden yapılan ithalatın yerli endüstride herhangi bir zarara yol açmadığı bulgusuna varıldığı ve bu doğrultuda mezkur soruşturmaların önlemsiz kapatılmasının önerildiği belirtilmiştir.

Bahse konu raporda tüm ilgili tarafların olası görüşlerini 15 Mayıs 2019 tarihine kadar Komisyon’a iletebileceği; soruşturmaya ilişkin nihai kararın ilgili Bakan’a 24 Haziran 2019 tarihine kadar sunulacağı iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Bulgular raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Eda Biricik