DUYURULAR

İHALE DUYURUSU // Yolcu Biniş Köprüsü Alımına İlişkin İhale Duyurusu
( 04 Aralık 2019 Çarşamba )

  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda, Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı'nın ihtiyaçları için yolcu biniş köprüsü alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, ihale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansı'nın web portalı https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search )üzerinden takip edilmesi gerektiği, anılan web portalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının ertesinde 246-1-1-897-3-129/19 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği belirtilmekte olup ihale dokümanlarının alınabileceği son tarihin 24/12/2019 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda mezkûr ihaleye yönelik olarak son müracaat tarihinin 06/01/2020 saat 12:00 olarak belirlendiği, tahmini toplam sözleşme değerinin KDV (%17) hariç 5.300.000 KM (2.710.000 Avro) olduğu, ihale seçim kriteri olarak "en düşük fiyat teklifi" ibaresine yer verildiği vurgulanmaktadır.

Bahse konu ihaleye dair temin edilen İngilizce özet bilgiler aşağıdaki bağlantıda sunulmakta olup anılan bilgiler https://distalep.ticaret.gov.tr  adresinde bulunan Ticaret Bakanlığı Dış Talepler Bülteni'nde de yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter V.

İhale Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız