DUYURULAR

TOPLANTI // Genel Kurul Toplantısı / Listelerin Askıya Çıkarılması
( 01 Nisan 2019 Pazartesi )

İlgi:19/03/2019 tarihli duyurumuz.

Bilindiği üzere, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilkinin 10 Nisan 2019 Çarşamba Saat 14:00’da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısının 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00’da gerçekleşeceği ilgide kayıtlı duyumuzla bildirilmiş ve Birliğimiz2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilecek firma listesi üyelerimiz ile paylaşılmıştı.

Söz konusu liste, Genel Sekreterliğimiz hizmet binasında askıya çıkarılmış olup, üç gün süreyle (29.03.2019 Cuma saat 08:30 ile 01.04.2019 Pazartesi saat 17:30 arasında) üyelerimizin incelemesine sunulmuştur. İlan süresince listeye yapılacak itirazlar Genel Sekreterliğimiz tarafından incelenecek ve en geç iki gün içinde karara bağlanacaktır.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilcilerin, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (05 Nisan 2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir).

Ayrıca, genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (05 Nisan 2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar) varsa geçmiş dönemlere ait ve cari yıl itibariyle aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermemektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılabilecek Firma Listesi İçin Tıklayınız

EK:
- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa),
- Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa).

Ayrıntılı Bilgi İçin: Efe Firat

-- Temsilci Bildirim Yazısı (Tüzel Kişiler İçin)_EZZİB_00010097_00010146.docx
-- Katılım Bildirim Yazısı (Şahıs Firmaları İçin)_EZZİB_00010096_00010147.docx