DUYURULAR

MEVZUAT // Maksimum Kalıntı Limitleri
( 01 Mart 2021 Pazartesi )Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 10 Şubat 2021 tarihli ve L 46 sayılı Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde 396/2005/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğünü değiştiren 2021/155/AB sayılısı Komisyon Tüzüğünün yayımlandığı, ekte yer alan söz konusu tüzük kapsamında;

- Antepfıstığı, armut, bağ, domates, elma, hıyar, kavun, kayısı, şekerpancarı, patates, nohut, yerfıstığında ruhsatlı, fungusit olarak k ullanılan Chlorothalonil,

- Patates ve soğanda ruhsatlı, herbisit olarak kullanılan Chlorpropham,

- Antepfıstığı, badem, elma, erik, kayısı, şeftali, vişne ve zeytinde ruhsatlı, insektisit olarak kullanılan Dimethoate,

- Bağ, domates, hıyar, patates ve soğanda ruhsatlı, fungusit olarak kullanılan Fenamidone,

- Bağ, biber, domates, karpuz, nar, patlıcan, şeftali ve turunçgillerde ruhsatlı, insektisit olarak kullanılan Pymetrozine,

- Bağ, biber ve domateste ruhsatlı, insektisit olarak kullanılan Ethoprophos,

- Fındık ve şekerpancarında ruhsatlı, insektisit olarak kullanılan Methiocarb,

- Omethoate, Propiconazole, Carbon Tetrachloride

aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin kaldırıldığı belirtilerek, anılan aktif maddelere ilişkin 396/2005/AT sayılı Tüzüğün Ek-II ve Ek-III’ünde yer alan maksimum kalıntı limitlerinin silindiği,

- Chlorpropham için geçici maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek-III’e bir sütun eklendiği,

- Carbon Tetrachloride, Chlorothalonil, Dimethoate, Ethoprophos, Fenamidone, Methiocarb, Omethoate, Propiconazole ve Pymetrozine aktif maddeleri için ise ihmal edilebilir (default) maksimum kalıntı limitlerinin yer aldığı Ek-V’e sütunlar eklendiği,

belirtilmektedir.

Söz konusu Tüzük 02.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 02.09.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL

Genel Sekreter Yardımcısı

Ek:

- AB Komisyon Tüzüğü (29 s.)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Burcu Kurnaz

-- AB Kom Tüzüğü_00011441.pdf