DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Kontrol Sıklığı ve Kod Değişikliği
( 12 Haziran 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığının yazısı ile, bazı yem ve yiyecek maddelerinin üçüncü ülkelerden ithalatında aflatoksin bulaşma riski sebebiyle özel durum uygulaması hakkındaki 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nü değiştiren ve bir örneği ekte sunulan 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama TüzüğününAvrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin 29 Mayıs 2019 tarihli ve L 142 sayılı nüshasında yayımlandığı ve yayımlanmasını takip eden 20. gün yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Söz konusu değişiklik kapsamında,

- Ülkemiz menşeli kuru incir ile türev ürünlerininAvrupa Birliği’ne ihracatında aflatoksin riski açısından fiziksel kontrol sıklığının %10 oranından %20’ye çıkarılmasının öngörüldüğü, kuru incirlerde sıklıkla yüksek seviyelerde okratoksin A tespit edildiğine dair bulguların da paylaşıldığı, 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün 1'inci maddesinin üçüncü paragrafı kapsamında kişilerin özel tüketimi ve kullanımı için gönderilen sevkiyatların anılan Tüzük kapsamı dışında tutulduğu,

- Ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen sevkiyatlar ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar da anılan Tüzük kapsamı dışında tutulduğu, kötüye kullanımı önlemek için söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg’ı aşmaması şartı getirildiği, .

- Bunlara ilaveten, 2019/890/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 884/2014/EC sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün ekinin değiştirilerek, fındık püresine ve hazırlanmış incirlere ilişkin yeni kombine nomenklatür kodları eklendiği,

belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

Ek: Tüzük (6 s.)

 

 

 


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez

-- Tüzük_00010314.pdf