DUYURULAR

MEVZUAT // 2019 Yılı Tarım Destekleri Yayımlandı
( 24 Ekim 2019 Perşembe )

Bugün (24/10/2019) yayımlanan Resmi Gazetede, 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1691) yayımlanmıştır. Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanan Karar, hayvan hastalığı tazminatı dört yıl süreyle olmak üzere, 2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsamaktadır.

https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2019/10/mazot-gubre-destegi-2019.jpg

Alan bazlı destekler kapsamında mazot ve gübre desteği olarak toplamda dekar başına tahıl ürünleri için 27 TL, bakliyatlar için 26 TL, ayçiçeği için 30 TL, soğan, fındık ve çay için 21 TL, zeytin için 19 TL, dane mısır için 29 TL, çeltik ve pamuk için ise 66 TL destek verilecektir. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre kg başına yağlık ayçiçeğine 40 TL, mısıra 3 TL, tahıllara 10 TL, zeytinyağına 80 TL, zeytine 15 TL fark ödemesi desteği verilecektir.

https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2019/10/fark-odemesi-destegi-2019.jpg

Yem bitkileri desteğinde dekar başına sulu yoncaya 90 TL, kuru yoncaya 40 TL, tek yıllık yem bitkilerine 60 TL, silajlık sulu mısıra 100 TL, silajlık kuru mısıra ise 40 TL destekleme verilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır.

https://www.gidahatti.com/wp-content/uploads/2019/10/yem-bitkileri-uretim-destegi-2019.jpg

Arıcılığa kovan başına 10 TL, şartları karşılayan büyükbaş hayvanlar için 350 TL, saf sütçü ırklar için 600 TL destek verilecektir. Büyükbaş hayvanlar soy kütüğüne kayıtlıysa ek olarak 175’şer TL daha ödenecektir. Küçükbaş hayvancılık yapılan 100 baş üzeri varlığa sahip çiftçilere, 5 bin TL çoban istihdam desteği verilecektir.

İlgili Karar 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter