DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Bitki Sağlık Sertifikası
( 02 Ekim 2019 Çarşamba )

İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Bitki Sağlık Sertifikalarının ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu’nun Bitki Sağlığı Standartlarından ISPM 12 (Uluslararası Bitki Sağlığı Önlemleri-Bitki Sağlığı Sertifikaları) standardına uygun olarak düzenlendiği, bahsi geçen standardın 4 üncü maddesinde; “Bitki Sağlık Sertifikalarının sadece bitki sağlığı konularıyla ilgili bilgileri içermesinin gerektiği, fakat hayvan veya insan sağlığı konuları, pestisit (tarım ilacı) kalıntıları, radyoaktivite, ticari bilgiler (akreditifler vb.) veya kalite gibi bitki sağlığı ile ilgili olmayan şartlara ait ifadeler içermemesi” gerektiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ihracatında düzenlenen Bitki Sağlığı Sertifikalarına, ihracatçı ve ithalatçı firmalar arasında yapılan protokol ve sözleşmelere uygun ürün olduğunu belirten ibarelerin yazılmasının uygun olmayacağı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt