DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Sağlık Sertifikası ve Denetimler
( 08 Ekim 2019 Salı )

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda;

- Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (AB RASFF) kapsamında herhangi bir nedenle bildirim alan firmalarda Bakanlıkları talimatı doğrultusunda denetimler gerçekleştirildiği, ülkemiz itibarının korunması ve izleyen ihracat partilerinde sorun yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınmaya çalışıldığı,

- Bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen Hızlı Alarm RASFF Uygulama Talimatına göre; bildirim alan üretici ve ihracatçı tarafından gerçekleştirilecek takip eden 5 (beş) ihracat partisinde bildirimde konu edilen olumsuzluk yönünden denetim gerçekleştirilerek numune alınacağı ve analiz sonuçlarının uygun çıkması durumunda ihracatına izin verileceği,

bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

 

 

 

 


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ebru Üzülmez