DUYURULAR

GENEL DUYURU // Azerbaycan'a Gıda İhracatı
( 09 Ağustos 2019 Cuma )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden aldığımız yazıda, 13 Haziran 2019 tarihli Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ‘Gümrük Sisteminde Yeniliklerin Devam Ettirilmesine İlişkin İlave Tedbirler Hakkında 4.3.2016 tarih ve 1853 No.lu Kararında değişiklik yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu değişiklik ile Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından, ihracatçı ülkeler tarafından tanzim edilen uluslararası anlaşmalarla önceden kabul edilmiş belgeler esasında serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve diğer kamu kurumlarının elektronik ortamda bilgilendirilmesi, özet beyana ek olarak sunulan belgeler esasında ise serbest dolaşıma girişin temin edilmesi ve önceden verilmiş olan izinlerin kontrol edilmesi işlemleri bağlamında sunulması gerekli veterinerlik, sağlığa uygunluk, bitki sağlığı ve diğer sertifikaların yanında, eşyanın gıda mahsulü olması halinde ‘gıda güvenliği sertifikası’nın sunulması gerektiğine ilişkin hususlar eklenmiş olup, bununla birlikte ilgili kuruluşun ‘Gıda Güvenliği Ajansı’ olduğuna ilişkin değişiklik yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu karara, https://president.az/articles/33548 adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter