DUYURULAR

İHALE DUYURUSU // Naturel Tiftik Satışı
( 22 Kasım 2019 Cuma )

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden alınan bir yazıda, 40.000 Kg (40 Ton) 2019 yılı mahsulü natürel tiftiğin açık artırma usulü ile satışa sunulacağı; satışın 40 tonun tamamı için tek seansta gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Söz konusu açık artırmanın 3 Aralık 2019 tarihinde Salı günü saat 11.00’de Macun Mahallesi 171. Sokak No: 4 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Ankara Ticaret Borsası’nda yapılacağı; ihaleye iştirak edebilmek için iştirakçilerin teminatlarına ilişkin belgeyi bir gün önceden veya aynı gün ihale başlamadan önce Tiftik Birlik Genel Müdürlüğü Mali ve İdari İşler Müdürlüğü’ne tevdi ve teslim etmiş olmaları gerektiği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu satışın gerçekleşmemesi durumunda ihalenin 17 Aralık 2019 tarihinde Salı günü aynı saat ve adreste tekrar edileceği belirtilmekte olup satış şartnamesi ve detaylı bilgiye aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

S.S. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
Tel : (0312) 221 39 70-71-72
Faks : (0312) 221 39 74
Eposta : tiftikbirlik-w@tiftikbirlik.com.tr


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman