DUYURULAR

MEVZUAT // İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/30)
( 11 Kasım 2019 Pazartesi )

08 Kasım 2019 tarih ve 30942 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/30) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli ‘polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar) 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18’ ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildiği ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlendiği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşılabilecek bağlantı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No:2019/30)’e Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman