DUYURULAR

TOPLANTI // 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı - Tekstil
( 22 Mart 2019 Cuma )

İlgi:13/03/2019 tarih ve 1786 sayılı duyurumuz.

Birliklerimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları tarihleri ile dikkat edilmesi gereken hususlar ilgi’de kayıtlı yazımızla duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Nisan 2019 Pazartesi günü Saat 16:15’te, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde ise ikinci toplantısı 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 16:00’dagerçekleşecektir. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılabilecek firma listesi aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Tüzel ve gerçek kişiler adına genel kurula katılacak temsil ve ilzama yetkili temsilciler, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesine kadar (03 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 17:30’a kadar) Genel Sekreterlik kayıtlarına geçmiş olması kaydıyla verilecek ekteki temsilci görevlendirme yazılarını, imza sirkülerinin aslı ve fotokopisi ile birlikte Genel Sekreterliğimize sunmaları gerekmektedir (İmza sirküleri asılları görüldükten sonra firma yetkilisine iade edilecektir).

Ayrıca, genel kurula katılacak üyelerin genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 gün önce (05 Nisan 2019 Cuma günü saat 17:30’a kadar) varsa geçmiş dönemlere ait ve cari yıl itibariyle aidat borçlarını ödemiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak aidat borcu ödemeleri toplantıya giriş hakkı vermemektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılabilecek Firma Listesi İçin Tıklayınız

EK:

- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)
- Katılım Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Çağlayan Karataş

-- Katılım Bildirim Yazısı_00010123.docx
-- Temsilci Bildirim Yazısı_00010124.docx