DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Endonezya Korunma Önlemi Soruşturmaları
( 14 Kasım 2019 Perşembe )


Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Endonezya tarafından Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. “ Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles ” (Endonezya gümrük tarife cetveline göre 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90 ve 6304.92.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında geçici önlem alınması kararı alındığı iletilmiş olup, konuya ilişkin DTÖ bildirimi yazımız ekinde sunulmaktadır. Söz konusu bildirimde önlemin, Resmi Gazete’de yayımlanacak olan ilgili kararın anılan ülkenin Maliye Bakanlığınca duyurulması ile yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren 200 gün süre ile kilogram başına 41,083 Endonezya Rupisi tutarında uygulanacağı belirtilmektedir.

Aynı yazıda, Endonezya tarafından Kumaş “ Fabrics ” (5 kategori altındaki 107 farklı gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünler) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında geçici önlem alınması kararı alındığı iletilmiş olup, konuya ilişkin DTÖ bildirimi yine yazımız ekinde sunulmaktadır. Söz konusu bildirimde önlemin, Resmi Gazete’de yayımlanacak olan ilgili kararın anılan ülkenin Maliye Bakanlığınca duyurulması ile yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren 200 gün süre ile boyanmamış ürünler için kilogram başına 11.535 Endonezya Rupisi ve nihai ürünler için kilogram başına 32.134 Endonezya Rupisi tutarında uygulanacağı belirtilmektedir.

Öte yandan, ülkemizin DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi kapsamında, Endonezya’nın söz konusu ürünler ithalatındaki payının %3’ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olup, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Çi ğ dem ÖNSAL
Genel Sekreter Yrd.

Ekler:

1- DTÖ Bildirimi – Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. (7 Sayfa)

2- DTÖ Bildirimi – Kumaş (13 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nurcihan Güreşçi