DUYURULAR

GÖRÜŞ TALEBİ // Güney Kore Cumhuriyeti ve Meksika Ticari Pazarı Değerlendirmeleri Hk
( 07 Ağustos 2019 Çarşamba )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Güney Kore Cumhuriyeti ve Meksika özelinde Tekstil, Hazır Giyim, Ev Tekstili, Deri Ürünleri, Ayakkabı ve Halı sektörlerinde anılan ülkelerle ihracat imkanlarının ve muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşması’na (STA) ilişkin değerlendirmelerin, potansiyelin gerçekleştirilmesinin önündeki kısıtların tespiti ve bunlara yönelik atılması gereken adımlar ile ihracat projeksiyonlarının belirlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bahsi geçen sektörlerde STK’ların ve sektörün ilgili firma temsilcilerinin görüşlerinin alınmasına ihtiyaç duyulduğu iletilmiştir.

Bu çerçevede, olası bir STA’ya ilişkin değerlendirmelerinin yapılabilmesini teminen, ekte bir örneği yer alan Değerlendirme Form’larının doldurularak en geç yarın 09:00’a kadar sanayi@eib.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Değerlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

 


 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Gizem Aksu