DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
( 20 Ağustos 2019 Salı )

20 Ağustos 2019 tarih ve 30864 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2019/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği’ne eklenen maddeler ile;

- Daha önce brüt 50 kg olarak uygulanan muafiyetin 25 kg olarak revize edilmiş,

- İthal edilecek eşyanın dokumaya elverişli maddelerden mamul mensucat olması halinde EK III’te yer alan “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, örme kumaş cinsi eşya olması halinde “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı”nın da tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve Kayıt Belgesi Başvuru Formunun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt Merkezlerinden birine iletilmesi gerektiği hususu eklenmiştir.
Söz konusu Tebliğ metnine ulaşabileceğiniz bağlantı aşağıda yer almakta olup, ilgili Tebliğ’in 1. maddesi yayımını takip eden 15. gün, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Vekili

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ’ de (Tebliğ No: 2019/1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ e Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman