DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tekstil, Konfeksiyon, Deri)
( 11 Ocak 2019 Cuma )

31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de EK I’de fasıl numarası, gümrük tarife pozisyonu (G.T.İ.P) veya gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) belirtilen tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi olduğu ifade edilmektedir.

Anılan Tebliğ’de “Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerini ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen Kayıt Merkezlerine kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir Kayıt Belgesi düzenlenir.” hükmünün amir olduğu belirtilmektedir.

31 Ocak 2019 tarihi itibariyle başlatılacak olan uygulamaya ilişkin Resmi Gazete ’ye ulaşılabileceğiniz bağlantı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2019/1).

Ekleri için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: İbrahim Paşayiğit