DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // RF'ye Domates İhracatı
( 30 Mayıs 2019 Perşembe )Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu (RF) tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında uygulanan 100 bin tonluk kotanının 150 bin ton mertebesine yükseltilme kararının Rus Tarım Bakanlığınca alındığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Moskova Ticaret Müşavirliğinden Bakanlıklarına iletilen konuya ilişkin bir yazıda, RF Tarım Bakanlığı tarafından kotanın yükseltilmesine ilişkin resmi onay sürecinin tamamlanmış olduğu  bildirilmiştir.

Aynı yazıda devamla, Rus tarafının, söz konusu kota uygulamasını genel kabul görmüş kurallar çerçevesinde yıllık olarak uygulamaktan ziyade, birikimli (kümülatif) olarak uyguladığı, ancak 2015 yılı öncesinde 350 bin tona ulaşan geçmiş dönem ihracat performansımız da dikkate alındığında 150 bin tonluk mevcut birikimli kota uygulamasının ülkemizin RF’ye yönelik domates ürünü ihracat potansiyelimizin oldukça altında olduğundan hareketle kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik ülkemiz taleplerinin önümüzdeki dönemde Rus makamları nezdinde en üst düzeyde gündeme getirilmeye devam edileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt