DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı
( 24 Mayıs 2019 Cuma )

Bilindiği üzere Endonezya’ya 2006 yılından itibaren, avokado, limon, kuru üzüm, erik, mısır, buğday, fındık, bezelye, zeytin, portakal, domates, çay, kiraz ihracatı yapılmaktadır.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) ile Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli taze üzüm, turunçgil ve elma gibi bazı ürünlerin söz konusu ülkeye ihracatının serbestleşmesi için yürütülen zararlı risk analizi süreci kapsamında, ülkemiz değerlendirmelerinin Cakarta Ticaret Müşavirliği aracılığıyla Endonezya makamlarına iletildiği belirtilmekte, anılan ülkenin 2016/55 sayılı “Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak Endonezya’ya ihraç edilecek Türk menşeli tarım ürünlerinin gıda güvenliği analizlerinde kullanılan laboratuvarların kayıtlarının yenilenmesi sürecinin TOB ile Bakanlıklarınca koordineli olarak yürütüldüğü belirtilmiştir.

Aynı yazıda devamla, Cakarta Ticaret Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak Bakanlıklarına iletilen yazıda, söz konusu ülke makamlarına iletilen bilgi ve belgelerin Endonezya Tarım Bakanlığınca incelenmesinin tamamlandığı; yetkili laboratuvarlarımızın yetkilerinin uzatılması ile risk analizi başvurusuna konu ürünlerin ülkemizden ithal edilebilir ürünler listesine eklenmesi sürecinin başarıyla sonuçlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan ülkemizden yapılacak tarım ürünleri ithalatına dair Karar ile bahse konu Kararın yetkili laboratuvar ve ürün listelerini içeren ekleri ve konuya ilişkin olarak Cakarta Ticaret Müşavirliğince hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.


Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

EK:
1.Bilgi Notu ( 1 sf.)
2. Karar ve ekleri ( 18 sf.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Bilgi Notu_00010291.pdf
-- Karar ve Ekleri_00010292.pdf