DUYURULAR

MEVZUAT // Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması
( 27 Mayıs 2019 Pazartesi )

25 Mayıs 2019 tarih, 30784 sayılı Resmî Gazete’de, bir örneği ekte yer alan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 27/05/2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Vekili

EK:
1.Yönetmelik ( 11 sf.)

Link:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190525-1.htm

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt

-- Yönetmelik_00010293.pdf