DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Doğrulanmış Brüt Ağırlık Uygulaması
( 27 Mayıs 2019 Pazartesi )

Bilindiği üzere, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) kapsamında 1/7/2016 itibariyle yürürlüğe giren Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) uygulamasının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 26.03.2019 tarih ve 24216 sayılı Bakanlık oluruyla yayınlanmış yeni yönergesi gereğince 1/5/2019 tarihinden itibaren, tartı operatörleri ve kıyı tesisleri tarafından yapılan DBA işlemlerinin sonuçlarının bakanlığa ait ‘DBA Bilgi Sistemi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Son günlerde üyelerimizden gelen bilgilendirmelerden yeni yönerge kapsamında hem Yöntem-1 hem de Yöntem-2’yi kullanan firmaların kendi bünyeleri kapsamında DBA yetki belgesi için 5 yıllık dönem için 42.490.- TL tutarında ödeme yaptığı, ayrıca, her bir DBA bilgisinin Bakanlık sistemine girişinde firmalardan 3,87.-TL ücret kesildiği anlaşılmaktadır. Kendi bünyesinde sertifikalı DBA kantarı bulunmayan firmaların ise kıyı tesislerindeki kantarlarda her bir konteyner başına 77,56.-TL ücretle tartım yaptırarak DBA Belgelerini Bakanlık DBA Bilgi Sistemine yükleyebildikleri anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Yöntem-1’in kullanım amacının firmaların onaylattıkları tartım aletleri ile kendi konteynerlerinin tartılması olduğu, başka firmaların tartımlarını yapmak gibi bir ticari amacın olmadığı ve Yöntem-1 uygulayıcıları için getirilen yetki belgesi alma zorunluluğunun firmalara ek maliyet getirecek olması gerekçeleri ile bu zorunluluğunun kaldırılması, ayrıca DBA yetki belgesi bulunmayan firmaların ise Belgelerinin temini ve sisteme girilebilmesi için ödedikleri ücretlerin kaldırılması ya da düşürülmesi yönündeki taleplerimiz Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulları aracılığıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne iletilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter V.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Firat Bozkurt