DUYURULAR

YURTDIŞI ALIM TALEBİ // Çin İthalat Fuarı Talepleri
( 15 Kasım 2019 Cuma )

Ege İhracatçı Birliklerince, çalışma alanımızda yer alan gıda sektörlerimin tanıtılması amacıyla Ş angay/Çin’de 5-10 Kasım 2019 tarihlerinde bu yıl ikincisi gerçekle ş en Çin Uluslararası İ thalat Fuarına (CIIE) katılım sağlanmış olup , söz konusu fuar süresince standımızı ziyaret ederek sektörlerimiz ile ilgili bilgi alan ve çe ş itli konularda i ş birli ğ i yapmak isteyen firmalar ile ülkemizden ithalat yapmak istedi ğ ini bildiren firmalar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

EK: Firma Talepleri (1 s.)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- FUAR TALEPLERİ_00010613.xlsx