DUYURULAR

İHALE DUYURUSU // Pirinç İthalat İhaleleri
( 13 Mayıs 2019 Pazartesi )

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’dan alınan bir yazıda, her biri 2.000 MT (+/- %30 alıcı opsiyonunda) olmak üzere 24 ayrı pirinç ithalatı işi için 16.05.2019 Perşembe günü saat 10:00’da (Türkiye saati ile) TMO Genel Müdürlüğü’nde ihale yapılacağı bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla, her bir iş birbirinden bağımsız ayrı bir satın alma konusu olup her bir satın alma konusu iş için ayrı ayrı zarflarda teklif sunulması gerektiği, tekliflerin bir sayfada veya bir zarf içerisinde birleştirilemeyeceği, bahse konu satın alma işlemleri birbirinden bağımsız olduğundan istenen işe teklif verilebileceği, birbirine bağlı ve şartlı ve her bir iş için belirlenen miktarın dışındaki tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu ihalelerde teklif edilebilecek çeşitler Uzun Tane (Tip A), Uzun Tane (Tip C), Kısa Tane (Groski) ekteki “İthalat Programı”nda belirtilmiş olup, her bir ihale için CFR ve/veya antrepo ve/veya serbest bölge olarak teklif verilebileceği belirtilmektedir.

TMO’ndan iletilen ikinci bir yazıda, ekli evraklarda söz konusu ihaleye yönelik Antrepo/Serbest Bölge için24.05.2019-24.06.2019 olarak belirtilen teslim döneminin 24.05.2019-12.07.2019 olarak değiştirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu ihale ile ilgili ihale Şartnamesi, sözleşme taslağı, kalite ve liman özelliklerinin yer aldığı “Teknik Özellikler”, teklif mektubu örneği ve sözleşme imza aşamasında verilecek Kesin Teminat Mektubu aşağıdaki linkte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Söz konusu evraklara ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan