DUYURULAR

TOPLANTI // Haşhaş Tohumu Toplantısı
( 13 Haziran 2019 Perşembe )

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğ ü ile yapılan görüş meye istinaden, 2019 yılı haş haş tohumu tahmini üretimi ve haşhaş tohumu ihracatımızın de ğ erlendirilmesi amacıyla Haşhaş ve Alkaloid Daire Baş kanı Sayın Hacı Baran, Ş ube Müdürü Erdoğ an Kılıç, TMO İ zmir Ş ube Müdürü Hüseyin Kılboz ve ha ş ha ş tohumu ihracatçısı firmaların katılımlarıyla 18 Haziran 2019 Salı günü saat 14:00'da Birliklerimiz hizmet binasında (Atatürk Cad. No:382 Alsancak/ İ ZM İ R) bir toplantı gerçekle ş tirilecektir.

Söz konusu toplantıya katılıp katılamayaca ğ ınızın ekteki formda belirtilerek 17 Haziran 2019 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterli ğ imizin tarim2@eib.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tümay Çetiner

-- Katılım Formu_00010317.pdf