DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Mamul Madde İhracatı Karşılığı Buğday Satışı
( 06 Mayıs 2019 Pazartesi )

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden (TMO) alınan yazıda, Diyarbakır ve Batman Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan yaklaşık 37 bin ton ekmeklik buğdayın “Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, satışa açılan ekmeklik buğdayların üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller (yufka, kadayıf, lavaş, ekmeği vb.) ihracatı yapanlar ile üretimlerinde ekmeklik buğday kullanarak, bulgur ihracatı yapanlar ve Afrika ülkelerinde ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapan imalatçı-ihracatçılara satılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ekmeklik buğday hak edişlerinde ait sözleşmelerin 6-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında imzalanacak satışlarda geçerli olacak satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin Diyarbakır ve Batman Şube Müdürlüklerinden öğrenilebileceği, ekmeklik buğday satışlarının, satışa açılan stok miktarlarıyla sınırlı olacağı, Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden hak ediş yazısı gelmiş olsa bile bu kapsamda satışa açılan stoklar tükenmişse satış yapılmayacağı bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca kuruluşlarından bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden imalatçı-ihracatçılara ait yeni hakediş yazısı gönderilmeyeceği, 18.04.2019 tarihine kadar Bölge Müdürlükleri tarafından Kuruluşlarına gönderilen ve belge ithalat süre sonunun Mayıs, Haziran ve Temmuz 2019 aylarında biten hak edişler kapsamında işlem yapılacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan