DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Rusya'nın Tahıl Ürünlerinde İhracat Vergisi Uygulamaları
( 18 Şubat 2021 Perşembe )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 15 Şubat-30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu (RF) tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 17,5 milyon tonluk tarife kotası uygulaması getirildiği ve bu kapsamdaki buğday (tohumluklar hariç) ihracatında ton başına 25 Avro vergi uygulandığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, konuya ilişkin olarak Moskova Ticaret Müşavirliği’nden alınan yazılarda;

- 26 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle buğday ürünündeki söz konusu 25 avroluk ihracat vergisinin, 1 Mart-30 Haziran 2021 dönemi (bu tarihler dahil) için ton başına 50 avroya çıkarıldığı,

- Mezkur Kararname uyarınca, Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak 15 Mart-30 Haziran 2021 arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilecek arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında ise sırasıyla 10 ve 25 Avro/ton vergi ihdas edileceği,

- Ayrıca kota dışındaki ihracatlarda 100 Avro/ton vergi uygulanacağı hususlarıyla birlikte,

- 10 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle ise, tahıl ürünlerindeki mevcut ihracat vergisi sistematiğinde yeni sezona yönelik değişikliğe gidildiği,

- Bu kapsamda; buğdayda, (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 200 dolarını aşan kısmının %70'inin, mısır ve arpa ürünlerinde ise (haftalık fiyat gerçekleşmeleri dikkate alınarak hesaplanacak) gösterge fiyatın ton başına 185 dolarını aşan kısmının %70'inin vergi olarak tahsil edileceği, ilgili düzenlemenin 2 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü,

bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan