DUYURULAR

FUAR VE HEYET // Sweets & Snacks Expo 2020
( 27 Kasım 2019 Çarşamba )

İstanbul İhracatçı Birliklerinden (İİB) alınan yazıda; Şikago/ABD’de, 19-21 Mayıs 2020tarihlerinde düzenlenecek olan Sweets & Snacks Expo Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Ş ekerleme Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nun İİB tarafından gerçekle ş tirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, söz konusu fuara milli katılım organizasyonu ile i ş tirak eden firmalara, a ş a ğ ıdaki hizmetlerin verileceği belirtilmektedir:

- Stand alanının kiralanması, stand in ş aatı, dekorasyonu ve temizli ğ i

- Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve standlara teslimi

- Fuar resmi katalo ğ unda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere da ğ ıtılmak üzere

o İ stanbul’da hazırlanan katılımcı katalo ğ unda yer alma,

o Fuara giri ş kartı temini,

o Fuar süresince ofis ve ileti ş im araçları (internet-telefon-vb) ile ikram hizmetleri.

Bahse konu fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan ön ba ş vuru formunu, firma ka ş esi ve yetkilisi imzasıyla beraber doldurarak, 12 Aralık 2019 mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterli klerinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tradresine e-posta olarak göndermeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

İletişim Bilgileri

Gürkan KARAMAN

İ smail Berkay ÜNLÜ

Tel: 0212 454 05 00 - 2263/ 1538

Faks: 0212 454 05 01-02

E-Posta: hububat@iib.org.tr

Ön Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan