DUYURULAR

MEVZUAT // Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
( 11 Kasım 2019 Pazartesi )

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan “Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ(Tebliğ No: 2019/46)”9 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında yapılacak bitkisel üretim destekleme tutarları belirlenmiştir.

Tebliğ’de bitkisel üretim destekleri çerçevesinde görev alacak kurum ve kuruluşlara yer verilmiş olup tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve toprak analiz laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, ayrıca söz konusu Tebliğ ile bu yıl ilk kez zeytinyağının yanı sıra dane zeytine de destekleme ödemesi yapılacağı belirtilmiştir.

Tebliğde yer alan destekler aşağıda yer almaktadır.:

* Mazot ve Gübre Desteği,

* Toprak Analizi Desteği,

* Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği,

* Organik Tarım Desteği,

* İyi Tarım Uygulamaları Desteği,

* Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Desteği,

* Küçük Aile İşletmesi Desteği,

* Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği,

* Bombus Arısı Kullanım Desteği,

* Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği,

* Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği,

* Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği,

* Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği,

* Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği

Bahsi geçen Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191109-2.htm adresi aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

Ek: Destek Dokümanı (38 sayfa).


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan

-- Destek Dökümanı_00010604.pdf