DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Kontrol Programı
( 25 Nisan 2019 Perşembe )

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara geçen hastalıklar nedeniyle toplum sağlığının ciddi olarak tehdit altında kalabildiği ifade edilmekte ve Bakanlıkları tarafından, stratejik bir sektör olan hayvancılığa gereken önem verilerek, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi ve eradikasyonunun sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası birçok proje yürütüldüğü belirtilmekte, hayvan hastalıkları ile mücadelenin yanı sıra, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması, hayvan hareketlerinin kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlıklı hayvansal ürün elde edilmesine yönelik çalışmaların da gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolüne ilişkin 08.03.2018 tarih ve 2018/02 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı bildirilmekte ve aşağıdaki link aracılıyla ulaşılabilen 2019 yılı mücadele programı kapsamında;

-Bakanlığın merkez ve taşra kurumlarında salgın, bulaşıcı ve paraziter hastalıklarla mücadele hizmetlerini fiilen yürütmekte olan tüm yönetici, veteriner hekim ve yardımcı sağlık personeli ile diğer görevliler tarafından aksatılmadan titizlikle uygulanması,

-Genelge kapsamında illerde hizmet veren serbest veteriner hekimlerin eğitilmesi,

-Uygulamalar esnasında hızlı haberleşme, çabuk ve güvenilir teşhis, zamanında müdahale, entegre gıda güvenilirliği yaklaşımı konusunda daha etkin görev alınması,

-AB uyum sürecinde sürekli yenilenen mevzuat ve uygulamaların takip edilerek, daha etkin kontrol ve denetim yapılmasının hedeflendiği,

belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter

 

Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programına ulaşmak için tıklayınız

 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tümay Çetiner