DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // FISHCap Projesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü-Tacikistan Sanal Çalıştayı
( 15 Şubat 2021 Pazartesi )

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Orta Asya ve Kafkas ülkeleri arasında doğal su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik FAO-Türkiye ortaklık programı kapsamında, ortak bir mekanizma kurulması ve su ürünleri ile ilgili deneyimlerin paylaşılması amacıyla 2010 yılında Bakanlığımız ile FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi işbirliği çerçevesinde "Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Komisyonu" (CACFish) kurulduğu ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, FAO-Türkiye Ortaklık Programı İkinci Fazı (FTPP-II) "Orta Asya'da Sürdürülebilir Balıkçılık kapsamında; Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetimi İçin Kapasite Geliştirme Projesi (FISHCap)" su ürünleri yetiştiriciliği alanında çalışan uzmanların kapasitesinin geliştirilerek, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektör politikalarının, yasal ve kurumsal çerçevede güçlendirilerek balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği yönetiminde sürdürülebilirliğin artırılması amacıyla çalıştaylar, eğitim faaliyetleri, teknik geziler düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda; FISHCap projesi çerçevesinde aylık olarak yapılması planlanan, ülke toplantılarının dördüncüsü olan "Tacikistan'ın Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Sektörünün Durumu (State of Fishery and Aquaculture Industry Briefing- Tajikistan)" konulu sanal çalıştayın, 26 Şubat 2021tarihinde düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu sanal çalıştayın, FISHCap projesinin hedef ülkelerinin tamamı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan da davet edilecek ve çeviriler İngilizce, Rusça ve Türkçe dillerinde yapılacağı bildirilmektedir.

Bahsi geçen çalıştaya katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 17 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar yesim.aslanoglu@tarimorman.gov.tr e-posta adresine katılım taleplerini göndermeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Çalıştay Bülten ve Gündemine Ulaşmak İçin Tıklayınız. (5 sayfa)


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan