DUYURULAR

TOPLANTI // HATIRLATMA- Genel Kurul Toplantısı
( 11 Nisan 2019 Perşembe )

İlgi: 08.04.2019 tarihli duyurumuz,

Bilindi ğ i üzere, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İ hracatçıları Birli ğ i’nin Ola ğ an Genel Kurul Toplantısı  İ lk toplantıda yeterli ço ğ unluk sa ğ lanamadı ğ ı için,  ikinci toplantı tarihi olan 12 Nisan 2019 Cuma günü (yarın) saat 16:00’da ço ğ unluk aranmaksızın (en az 30 üyenin katılımıyla) gerçekle ş tirilecektir.

Toplantı sonrasında; 2018 yılında Birli ğ imizden en fazla ihracat yapan 30 firmaya yapılacak törenle plaket verilecek, plaket töreninin ardından ise bir kokteyl düzenlenecektir.

Söz konusu tarih ve saatte Genel Kurula katılacak üyelerin kimlikleri ile birlikte Ege İ hracatçı Birlikleri (Atatürk Caddesi No:382 Alsancak 35220 İ zmir) 7. kat toplantı salonunda hazır bulunmaları beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Genel Sekreter


Ayrıntılı Bilgi İçin: Tümay Çetiner